O nas

W obecnej formule Zakład Handlowo-Montażowy będący jednym z kilku działów w Przedsiębiorstwie OPA-LABOR Sp. z o.o., Funkcjonuje od maja 2014 roku, choć fotowoltaiką firma OPA-LABOR zajmuje się od 2009r., między innymi była jednym z założycieli krajowego Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej. Rozpoczynaliśmy od małej instalacji 1,5 kWp na dachu portierni oraz lamp zasilanych z modułów fotowoltaicznych stojących na terenie przedsiębiorstwa. Później w 2011r. była największa w Polsce, w tamtym okresie instalacja fotowoltaiczna o mocy 72 kWp na kościele w Jaworznie.  Za tą instalację firma została wyróżniona tytułem, Jakość Roku 2011. W pewnym okresie funkcjonowała spółka – córka OPA-SOLAR, która miała przejąć działalność w zakresie OZE, obecnie jest ona w stanie uśpienia.

W związku z ustawą o OZE i towarzyszącymi jej działaniami ze strony rządu poza klientami „osobami prawnymi” staramy się pozyskać również klientów indywidualnych, którzy mogą skorzystać z oferowanych od 1 lipca 2016r. opustów w rozliczeniach zużycia energii elektrycznej.

Ostatnio zakończyliśmy organizację Sali szkoleniowej i przygotowywanie materiałów do szkolenia instalatorów OZE w zakresie fotowoltaiki. Nasz ośrodek szkoleniowy uzyskał w tym zakresie akredytację Urzędu Dozoru Technicznego, która pozwala na prowadzenie szkoleń dla instalatorów uprawniających do zdawania egzaminu w UDT na certyfikowanego instalatora OZE.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną, doświadczoną w realizacji instalacji, przeszkoloną na specjalistycznych kursach, posiadającą uprawnienie budowlane i certyfikaty instalatora UDT.