Publikacje

Rodzaj publikacji:

 • Przedsiębiorstwo OPA-LABOR to fi rma od wielu lat świadcząca usługi w zakresie badań, modernizacji oraz budowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych, przede wszystkim w górnictwie, gdzie dba o podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy oraz stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych. Od kilu lat spółka prowadzi też działalność związaną z fotowoltaiką.

  Czytaj więcej
 • Kiedyś siemianowicka OPA (30 lat na rynku) i OPALabor (młodsza firma, 20 lat) to były firmy typowo usługowe, rzeczoznawcze mocno związane z tradycyjną gałęzią gospodarki czyli górnictwem. Cieszą się zasłużonym uznaniem na rynku, mają wypracowaną pozycję, liczne osiągnięcia, świetnych fachowców.

  Czytaj więcej
 • Na początku procesu inwestycyjnego OZE należy spełnić kilka wymogów prawnych. Należy do nich zaliczyć konieczność uzyskania:

  Czytaj więcej
 • Główne kierunki dizałalnośći przedsiębiorstwa to usługi projekwe, wykonawcze i badawczo - analityczne w sektorze elektoenergetyki przemysłowej

  Czytaj więcej
 • W tle toczących się od ponad roku debat na temat ustawy OZE toczy się dyskusja dotycząca wpływu rozproszonych, niewielkich źródeł na sieć i system elektroenergetyczny zarówno w aspekcie bezpieczeństwa systemu jak i bezpieczeństwa ludzi. Warto się temu zagadnieniu przyjrzeć

  Czytaj więcej
 • W ostatnim wydaniu BIULETYNU GÓRNICZEGO ukazała się
  rozmowa redaktor Urszuli Węgrzyk z v-ce Prezesem Zarządu
  mgr inż. Tadeuszem Gruszką, którą cytujemy we fragmentach.

  Czytaj więcej
 • Nasze Przedsiębiorstwo OPA-LABOR Sp. z o.o.
  prowadzi działalność w tradycyjnej gałęzi gospodarki jaką jest górnictwo, jednak ze względu na to, że świadczymy usługi związane z automatyką i energetyką rozszerzamy nasz zakres działalności na inne nowe obszary, takie jak Odnawialne Źródła Energii (OZE).

  Czytaj więcej
 • Sukces lub porażka koncepcji rozwoju elektorowni fotowoltaicznych w polsce zależy głównie od poziomu przychodów z tytułu wytwarzania energii a tym samym od tema zwrotu inwestycji

  Czytaj więcej
 • Dość często można zetknąć się ze stwierdzeniami, że Polska to nie jest kraj dla wykorzystania energii słonecznej – że za zimno, lato zbyt krótkie, że Afryka, może Grecja .....

  Czytaj więcej
 • Kiedyś siemianowicka OPA(30 lat na rynku) i OPA-Labor (młodsza firma, 20 lat) to były firmy typowo usługowe, rzeczoznawcze mocno związane z tradycyjną gałęzią gospodarki czyli górnictwem.

  Czytaj więcej
 • Głównym celem Waszych uslug dla górnictwa jest nie tylko utrzymanie, ale także podnoszenie bezpieczeństwa pracy w zakresie eksploatacji urządzeń energomechanicznych w podziemnych zakladach górniczych, Przyklady proszę...

  Czytaj więcej
 • Pracownia Architektoniczna Lecha Wojtasika z Pity w Wielkopoiskim zdobyla pierwszą nagrodę w kategorii ,,Sustainability" w konkursie Future Project Awards 2012, rozpisany przez angielskie czasopismo architektoniczne "Architectural Review"

  Czytaj więcej
 • Na dachu Sanktarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy na osiedlu Stałym w Jaworznie pracuje 312 paneli PV o łączenj mocy 71,76 KWp. Prognoza roczna uzysku energii wyniesie 65 308kWh

  Czytaj więcej