Szkolenia

KURS PODSTAWOWY DLA INSTALATORÓW INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Przedsiębiorstwo OPA-LABOR Sp. z o.o. uzyskało akredytację nr OZE-A/09/00042/15 Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) do prowadzenia szkoleń podstawowych i przypominających w zakresie systemów fotowoltaicznych wydaną na podstawie §5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz. U. z 2014 r. poz. 505).

Chętnych prosimy o zgłaszanie się w sekretariacie tel. 32 228 16 09

Zajęcia będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00.

 

Cena kursu dla jednego uczestnika wynosi  z podatkiem VAT –  1845,- zł

Cena  obejmuje:  

  • udział w 5­dniowym szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • ubezpieczenie NNW,
  • napoje, ciastka i obiad podczas szkolenia.

Cena nie  uwzględnia kosztów noclegów i dojazdu. W przypadku zgłoszenia przez firmę większej liczby uczestników koszt uczestnictwa w szkoleniu równy jest wartości ceny szkolenia pomniejszonej o wielkość rabatu wynikającego z liczby osób zgłoszonych przez firmę ( Wartości rabatów wynoszą:   5% przy dwóch osobach, 10% dla grupy 3 do 4 osób, dla większych grup rabat do uzgodnienia).

Kurs odbędzie się w specjalnie przygotowanym ośrodku szkoleniowym w Siemianowicach Śl. przy ul. Wyzwolenia 22.

UWAGA:  istnieje możliwość zorganizowania po zakończeniu kursu  egzaminu prowadzonego przez UDT na uzyskanie certyfikatu instalatora, po spełnieniu wymagań UDT w tym zakresie.

Informacje na temat trybu wnoszenia opłat i szczególnych uwarunkowań przebiegu szkolenia, zawarte są w ZASADACH UDZIAŁU W SZKOLENIACH.

Zgłoszenia na  formularzu zgłoszeniowym  prosimy przesyłać na adres mailowy: opa@opalabor.pl, lub fax 32 220 11 31., bliższe informacje nt. kursu można uzyskać pod nr telefonu  32 228 16 09.

Do pobrania:
Opis Ośrodka Szkoleniowego
Program szkoleń