Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej greenPOWER

Targi GreenPower w 2016r. zgromadziły podobną liczbę wystawców jak rok temu, lecz połączenie ich z targami Expopower sprawiło wrażenie większej imprezy niż zeszłoroczna. W tym roku nasz udział ograniczył się do rozłożenia materiałów reklamowych w punkcie prasowym, udziale w konferencji organizowanej przez „Czystą Energię” i tradycyjnym zwiedzeniu targów. Zaobserwowaliśmy mniejsze zainteresowanie odwiedzających i potwierdziły to zarówno rozmowy z wystawcami jak i niewysoka frekwencja na organizowanych w czasie targów konferencjach. Nie dopisali również prelegenci, szczególnie z instytucji odpowiedzialnych za obecny stan prawny wokół odnawialnych źródeł energii (ustawa o OZE, dofinansowania z NFOŚ). Poniżej krótka relacja fotograficzna z targów.

expopower_punkt_prasowy_periodykiPunkt prasowy i nasze materiały informacyjne

Targi greenPOWER - stoiskaRozmowy z wystawcami na stoiskach.

Targi greenPOWER - konferencja Czysta EnergiaKonferencja zorganizowana przez „Czystą Energię”.